Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Pollen virker mod kronisk prostatabetændelse...

...forebygger kræft - og en hel masse mere

Der bliver nu efterhånden ordineret så mange symptomatiske lægemidler, at man kan beskrive nuti­dens sociale liv i Japan som ”oversvømmet af lægemidler”. Hvis man har feber, gives der omgåen­de et febernedsættende middel, og drejer det sig om mavepine, ordineres der straks gastro-enteriske midler - eller også tyr ”patienten” til selvmedicinering (og det er i øvrigt tvivlsomt, om de så­kaldte generelle gastro-enteriske midler kan være så effektive, som reklamerne hævder, eftersom gastritis kan stamme fra to modsatrettede, ætiologiske årsager: Enten for meget mavesyre og for lidt mave­syre).

Og hvis man lider af søvnløshed, ordineres beroligende medicin, eller man tager selv de beroligende midler uden at tænke nærmere over det. De bivirkninger, der opstår ved indtagelse af disse midler, har alt for snæver en sammenhæng med den generelle trend i befolkning til at kunne tilskrives andre årsager.

I lyset af disse problemer har biokemikere og læger verden over gjort sig seriøse anstrengelser for at finde andre stoffer, der er gavnlige for et sundt liv, men som stammer fra naturligt forekommende stoffer, som af denne grund ikke har bivirkninger. Formålet er at forsøge at finde kure for alle de forskellige af de sygdomme, der kan ramme vi mennesker.

Pollen har tiltrukket sig større og større opmærksomhed som et naturligt næringsstof og et lægemid­del med en fantastisk evne til at beskytte og fremme vores gode helbred. Det er et helt nyt stof mod problemer, som ikke kan afhjælpes med traditionelle lægemidler eller kinesiske urter.

Forsøg med at anvende pollen som et lægemiddel - i tillæg til dets konventionelle anvendelse som næringsstof - har været i gang i mere end 15 år, primært i Sverige og Frankrig, og forskellige forsøg er i øjeblikket undervejs i de fleste lande verden over. Der er foreløbig offentliggjort en række læge­faglige rapporter om resultaterne af disse forsøg - alle med påstande om en reel virkning ved pollen som lægemiddel med en fantastisk effekt selv mod symptomer, som man ikke tidligere har kunnet afhjælpe med andre former for midler.

1. Kronisk prostatabetændelse

Prostatabetændelse er en sygdom, der rammer en stor del af den mandlige befolkning, og som hidtil har været modstandsdygtig over for forskellige former for lægemidler.

I 1960 påviste dr. Moaskoumbulf fra universitetet i Uppsala, at pollen er meget effektivt mod kronisk prostatabetændelse. Dr. Leandel, ekspert i urologi, har beskrevet resultaterne af sin pollen-behandling på 100 patienter med prostatabetændelse. Af denne gruppe blev de 80 patienter kureret ved hjælp af pollen.

I ganske mange tilfælde, hvor konventionelle midler muligvis har kunnet trække behandlingen i langdrag eller måske slet ikke har haft nogen effekt, kan pollen vise sig at være løsningen. Læger fra Nagasaki Medical College i Japan har rapporteret, at 80% af deres patienter med prostatabetæn­delse blev helbredt i løbet af kort tid ved hjælp af pollen.

AB Sernelle har udviklet Sernylton-tabletten som et middel mod kronisk prostatabetændelse. Dette middel er kendt for sin fantastiske effekt - en effekt, som ingen af de konventionelle lægemidler kan opvise, og så er det tilmed ganske uden bivirkninger.

2. Til helbredelse af neuroser

Dr. Rudolf Frei fra Østrig har beskrevet resultaterne af sine pollen-behandlinger af patienter med neuroser. Patienterne var i aldersgruppen 32 og op til 70 år, og langt de fleste af gruppen reagerede positivt på behandlingen.

Den tydeligste virkning kunne iagttages efter 6-10 sammenhængende dages behandling af patienter, som f.eks. havde udviklet tegn på depression på grund af overarbejde med deraffølgende neurotisk adfærd og i nogle tilfælde også søvnløshed, eller som havde klaget over hovedpine året rundt uden nogen påviselig, fysiologisk årsag, eller som led af koncentrationstab i en sådan grad, at det nærme­de sig hukommelsestab.

3. Til behandling af problemer i forbindelse med overgangsalderen

Dr. Alan Schuster, gynækologisk ekspert fra Wien, har beskrevet den dramatiske virkning ved pollen-indtagelse 3 gange dagligt hos 9 patienter med sygdomme relateret til overgangsalderen. Den gunstige indvirkning indtraf 8-15 dage efter behandlingens begyndelse.

Af de i alt ni patienter, der blev behandlet for deres problemer i forbindelse med overgangsalderen - problemer, som havde meget modstandsdygtige under behandlingen med konventionelle midler - blev de otte meget hurtigt kureret ved brug af pollen.

4. Til behandling af hjernesygdomme

Fru Uldgould fra Sverige havde lidt af hjernebetændelse med en ikke-påviselig ætiologi og havde fået at vide, at hun kun ville have ca. 4 måneder tilbage at leve i. Hun mistede fornuftens brug og oplevede et stort vægttab. Hun mistede desuden gradvist synet og havde fået prædikatet uhelbre­de­ligt syg.

Oral indgivelse af Sernylton-tabletter fra AB Sernelle og indsprøjtning af pollen-ekstrakt blev admi­nistreret tids nok til, at hendes symptomer på mirakuløs vis kunne kureres i løbet af fire måneder, og hun genvandt derefter gradvis sit helbred. Lægerne var målløse, eftersom hendes symptomer havde været så udbredte i kroppen, at de ikke længere havde kunnet se nogen mulighed for helbre­delse.

5. Til behandling af tarmsygdomme

Dr. Chauvent fra Frankrig rapporterer, at pollen indvirker på tarmkanalen, således at selv de værste tilfælde af forstoppelse og deraf følgende komplikationer bliver helbredt. Desuden har pollen vist sig at være effektivt mod mange tilfælde af diarré, enteritis og colitis.

6. Tilbehandling af forgiftningssymptomer

Dr. Raymond har beskrevet, hvordan pollen indeholder en form for antibiotika, som kan ødelægge eller hæmme bakterier, der trænger ind i tarmen, f.eks. Salmonella typhi og andre former for Salmo­nella.

7. Til behandling af anæmi

Der er klare beviser for, at pollen er effektivt mod anæmi på grund af virkningen af de mineraler, det indeholder. Det bør understreges, at det er det bedste middel for rekonvalescenter, der arbejder på at genvinde deres styrke efter en sygdom.

8. Til behandling af hjertesymptomer

Det er påvist, at pollen er effektivt til at fremme hjertets systoliske aktivitet. Denne virkning kan til­skrives den rolle, pollen spiller i den kapillær-bedøvende behandling, som kan udløse åreforkalk­ning og forhøjet blodtryk. Desuden er der eksempler på, at pollen er effektivt til behandling af pro­blemer med åreknuder.

9. Til behandling af forhøjet blodtryk og slagtilfælde

Menneskets arterier nedbrydes gradvist, når man bliver midaldrende, og dette er årsagen til forhøjet blodtryk og deraf følgende risiko for slagtilfælde. Kliniske forsøg ved Coneburg Medical College, at stoffet rutin, som findes i pollen, kan få blodtrykket til at falde i en vis udstrækning, når det ind­gives kontinuerligt.

10. Til behandling af rakitis

Rakitis kan forebygges ved hjælp af de mineraler, der findes i pollen - ved kontinuerlig indtagelse, vel at mærke. Eftersom mineraler ikke kan produceres eller oplages i menneskekroppen, bør de ind­tages i passende mængder.

11. Til styrkelse af et svagt helbred

En gennemgang af resultaterne af kliniske forsøg udført af dr. Chauvent har afsløret, at den vækst­fremmende faktor, der findes naturligt i pollen, kan normalisere en forsinket vækstproces. Indgivel­se af pollen kan klart forbedre appetitten, hvorved patienten indtager mere føde med bedre fordøjel­se og bedre optagelse til følge.

Derfor bør pollen være et must for børn. Pollen har desuden vist sig at kunne afhjælpe bloddannel­sesforstyrrelser hos børn.

12. Som forsvar mod hjerneblødning

Den rutin, som findes i pollen, har vist sig at være effektivt til reduktion af blødningstiden med 30-40%. Rutin har en så mirakuløs indvirkning, at det ikke blot fremmer kapillærernes modstand, men også fungerer som et kraftigtvirkende hæmostatisk stof.

13. Mod grå hår

De mineraler (primært svovl), som findes i pollen, har ved flere forsøg vist sig at være effektive til gradvis at reducere mængden af grå hår og genoprette hårets oprindelige farve.

14. Som forebyggelse af forkølelse

En almindelig forkølelse kan ikke - som det af og til hævdes - kureres af noget lægemiddel. Den bedste vej til at helbrede en forkølelse er at arbejde på at genoprette den fysiske styrke, der har lidt skade under forkølelsen.

Pollen er effektivt som hjælp til at genoprette den fysiske styrke, og i bl.a. Sverige har man i mange år brugt pollen som forebyggelse mod forkølelser.

15. Til behandling af dermatitis

En række tilfælde af dermatitis er angiveligt blevet helbredt med pollen. Pollen er specielt effektivt mod atopisk dermatitis hos børn.

Et af de tilfælde, der omtales, er en patient, som oplevede en lindring af symptomerne inden for blot to uger med fuldstændig helbredelse af sygdommen i løbet af 30 dage. I dette tilfælde drejede det sig om en meget modstandsdygtig form for dermatitis, som patienten igennem fem år forgæves var blevet behandlet for med både orale og topiske midler.

16. Til at øge modstandskraften mod kræftsygdomme

Nogle forskere hævder, at pollen indeholder et specifikt svulsthæmmende stof, som gør, at det mu­ligvis vil kunne medvirke til at forebygge vækst i kræftsvulster. Men det er sandsynligvis mere rig­tigt at sige, at denne virkning skyldes den samlede virkning af de forskellige enzymer, som findes i pollen, samt dets velafbalancerede næringsstofforhold. Pollen sørger for, at menneskekroppen for­bliver basisk - og det er et videnskabeligt faktum, at et basisk kropsmiljø er modstandsdygtigt over for kræftsygdomme.

17. Til behandling af forstoppelse

Forstoppelse kan hos kvinder føre til udvikling af skadelige stoffer, som kan påvirke hudens beskaf­fenhed i en sådan grad, at den ikke kan tåle kosmetik. Nogle kvinder lider af kronisk forstoppelse op til flere gange om måneden.

Dr. Chauvent rapporterede i 1957, at pollen var effektivt mod kronisk forstoppelse. I de fleste tilfæl­de kan man iagttage en forbedring inden for 3-5 dage, og behandlingen er effektiv igennem en lang periode. Desuden er behandlingen fri for bivirkninger i form af resistens - således som man ofte ser det ved behandling med traditionelle, forstoppelsesløsnende midler med en nødvendig, gradvis forøgelse af dosis til følge.

Pollen har klart vist sig at være effektiv til patienter, der lider af kroniske diarrésygdomme, som er resistent over for behandling med antibiotika.

18. Til behandling af diabetes

Ved diabetes er kolesterolindholdet i blodet dobbelt så højt som hos ikke-diabetikere, og dette er ofte en af årsagerne til den åreforkalkning, der følger med sygdommen, og som giver forhøjet blod­tryk, risiko for slagtilfælde, samt nyre- og hjertesygdomme. Når man lider af diabetes, er kroppens modstandskraft over for sygdomme nedsat, og man har derfor større risiko for at få lungebetændel­se, dermatitis og alveolær blennorrhea samt syns- og nerveforstyrrelser. Der er desværre ikke meget håb at hente, hvis en diabetes-patient samtidig lider af andre gerontologiske (aldersrelaterede) syg­domme.

Pollen kan frem for alt beskytte mennesket mod overvægt, afbalancere psyken, aktivere kroppens forskellige organer, holde kolesteroltallet i skak og give kroppen et tilskud af kalk. Derfor er pollen med til at opretholde et basisk miljø i kroppen og er effektivt til både forebyggelse og behandling af diabetes.

18. Til behandling af brandsår

Hr. Prado, en svensk pilot, som havde været involveret i en flyulykke og var blevet alvorligt for­brændt på store dele af kroppen, blev af lægerne behandlet med en pollensalve på sine brandsår. Ikke blot forsvandt brandsårene - han blev også i stand til at vende tilbage til sit job som pilot. Læ­gerne var overraskede over, at så alvorlige sår kunne behandles så effektivt - og med så enkelt et middel.

20. Som tonikum

Pollens toniske virkning er blevet påvist fra officiel side i Norge. Eftersom de fleste af de former for tonikum, som er på markedet, ikke er testet for virkning, kan den officielt påviste effekt ved pollen siges at være et bevis på dens troværdighed.

Pollen har vist gode resultater til behandling af forskellige symptomer til forskellige sygdomme. Specielt har man bemærket, at det har vist sig behandlingsmæssigt effektiv mod symptomer, som andre midler ikke effektivt har kunnet afhjælpe.

Hos mange mennesker, som ikke lider af nogen bestemt sygdom, men som ikke har ret meget ener­gi eller et særligt godt helbred, kan pollen-indtagelse være medvirkende til at styrke både kroppen og psyken.

Regelmæssig indtagelse af pollen skærper sanseaktiviteten og øger fokus på helbredet. Dette skyl­des, at affalds- og giftstoffer, som har været ophobet i kroppen, udskilles ved indtagelse af pollen.

Pollen bevarer skønhed og helbred

21. Huden

Det hævdes, at 30% af alle kvinder, også den yngre generation, lider af anæmi, mens det tilsvarende tal for mænd ligger på 15%. Tallet for kvinder stiger desuden år for år. Det skyldes ikke så meget en iboende dysfunktion i kroppen, som kan føre til anæmi, men snarere det faktum, at kvinder i deres forsøg på at holde sig slanke har en tendens til at springe et måltid eller to over og dermed ikke får en tilstrækkelig tilførsel af de næringsstoffer, der er nødvendige for dannelse af blod og væv, men derimod holder sig til grønsager og kaffe.

Fejlernæring kan føre til anæmi og dermed også til en dårlig hud, som kommer til at fremstå som ”patologisk” bleg. Næringsstofferne fordeles ikke tilstrækkeligt i kroppen, og tilstanden forværres hurtigt. Selvom det måske lykkes for den pågældende kvinde at holde sig slank, vil hendes hud ikke fremstå som vital, og den bliver modtagelig for rynker og leverpletter. Anæmi har derfor en højst negativ indvirkning på udseendet.

Behandling og helbredelse af anæmi er en langvarig affære. Oral indgivelse af hæmatopoietiske midler, samt rigelig tilførsel af kød og grønne og gule grønsager kan ikke alene afhjælpe anæmien og hudens symptomer.

Mangel på B1-vitamin vanskeliggør hjertets funktion og vandstofskiftet i kroppen, og dermed op­står der let ødemiske tilstande, som påvirker hudens udseende og tekstur. Dermed er huden også i større fare for irritation forårsaget af kosmetik. B1-vitamin optages gennem tarmvæggen, men op­tagelsen er så begrænset, at der bør tages et tilskud dagligt.

22. Stærk overvægt og fedme

Stærk overvægt tilskrives naturligt et overdrevent indtag af næringsstoffer. Afhængig af deres kon­stitution vil mennesker have tendens til at akkumulere et subcutant fedtlag (dvs. lige under huden), og under alle omstændigheder står stærk overvægt eller fedme i skarp kontrast til et godt helbred og et smukt udseende.

Pollen normaliserer kroppens stofskifte, og mere specifikt fjernes overskydende fedtdepoter. I ste­det for simpelthen at reducere den mængde kød, man spiser, i et forsøg på at blive slank, bør man indtage fødevarer, der indeholder næringsstoffer og lade dem reagere i kroppen, så optagelse og ud­skillelse normaliseres.

Desuden er pollen effektivt til forøgelse af vægten hos meget tynde mennesker. Man kan derfor si­ge, at pollen er et effektivt middel til at regulere menneskets vægt, så den holder sig inden for det normale område.

23. Leverpletter

Leverpletter i ansigtet og på hænderne tilskrives normalt mangel på B2-vitamin. Mangler dette næ­ringsstof, bliver huden overfølsom, og hudens kapillærer udvides selv ved en let stimulation. På­virkning fra solstråler fremkalder dermatitis, hvorved ansigtshuden bliver grov og mister sin ela­sticitet, mens læberne bliver tørre og ru. Har man problemer med at få læbestiften til at sidde pænt på læberne, kan det skyldes mangel på B2-vitamin. Tværgående revner uden betændelse, men med gul belægning, kan have samme årsag.

Så i begge ender af skalaen kan både fedtet hud og sprukken hud skyldes mangel på B2-vitamin, og et tilskud af dette næringsstof kan derfor afhjælpe symptomerne.

B2-vitamin kaldes også for skønhedsvitaminet. Hvis man indtager det hver dag i en tilstrækkelig dosis, kan det aktivere cellerne i huden og give en smuk hud. B2-vitamin er effektivt til at holde hu­den smuk, hvis det påføres topisk, men det er endnu mere effektivt ved oral indgivelse.

Der er rapporter fra en række tilfælde, hvor genstridige leverpletter er blevet fjernet ved hjælp af daglige doser af pollen. Dermed er pollen med til at forynge alle kroppens funktioner.

Kosmetik indeholdende pollen er allerede på markedet i Sverige og eksporteres til USA og mange europæiske lande. Disse produkter er yderst virksomme - langt mere end kosmetiske produkter in­deholdende kemiske, syntetiske stoffer. Man kan med en vis ret hævde, at der ikke findes kosmetik med større effekt end pollenholdige produkter.

Dermed har man mulighed for at tage pollen både indvortes og udvortes.

24. Uren hud

Mangel på B2-vitamin er en medvirkende faktor ved skæl, uren hud, irritation ved bestemte former for kosmetik og tørre læber. Desuden oplever mange overfølsomhed, søvnløshed og forværring af hudproblemer.

Til behandling af søvnløshed som følge af neurologisk overfølsomhed anbefales det, at man ikke blot tager B2-vitamin, men også kalk og D-vitamin. Alle disse stoffer findes i pollen. Desuden er B6-vitamin effektivt til behandling af ødem, gulsot og forfrysninger.

25. Appetit

Regelmæssig indtagelse af pollen forbedrer appetitten inden for få dage. Pollen har en god indfly­delse på stofskiftet og stimulerer alle fysiske funktioner. Dets indvirkning på mavefunktionerne er specielt fremragende. Hvis maven stimuleres af pollen, forbedres appetitten, og deraf følger en for­bedring af alle de andre organers funktioner.

26. Beroligelse af sjælen

Pollen harmoniserer de fysiske funktioner og genopretter kroppens ligevægt, hvorved stoffet spon­tant fremkalder øget livskraft. Regelmæssig indtagelse af pollen reducerer symptomer på neuroser og irritation efter ca. 8 dages indtagelse. Pollen kan desuden dæmpe en tendens til aggressivitet.

27. Rygning og alkoholindtagelse

Vedvarende rygning har en tendens til at øge kolesterolindholdet i blodet, hvilket direkte fører til åreforkalkning. Man bør derfor være opmærksom på ikke at ryge for meget. Selv for ”lejligheds­rygere” kan indtagelse af pollen hævdes at være effektivt.

Der er desuden offentliggjort rapporter om, at regelmæssig indtagelsen af pollen kan fjerne tøm­mermænd, når man har drukket for meget.

Resume

Pollen er et ultra-nærende fødemiddel, der kan forebygge mange sygdomme

Mennesket har en mirakuløs evne til at helbrede sig selv. Vi er i besiddelse af en kraft til at kæmpe mod sygdomme og helbrede dem, når de har angrebet kroppen. Hvis man f.eks. skærer sig et sted på kroppen, standser blødningen af sig selv, der dannes sår på det kvæstede sted, og efter et stykke er der igen normal hud på stedet.

Men i vore dage har folk en tendens til at opsøge læger og tage medicin, når de rammes af sygdom, eller til at kaste sig over symptomatiske behandlingsformer.

Pollen kan ikke direkte helbrede de individuelle symptomer på samme måde som en pille eller en indsprøjtning af et lægemiddel, men kan derimod fremme kroppens spontane evne til selv at hel­brede og aktivere dens funktioner. Og dette kan med en vis ret siges at være den rigtige form for helbredelse. Der er derfor en næsten uendelig række af sygdomme og tilstande, som pollen kan indvirke på:

Træthedssyndrom, diurese, påvirkning af fordøjelsen, beroligelse, smertelindring, tømmermænd, dyb stemme, ruhed i mundhulen, anæmi, forebyggelse af gerontologiske sygdomme, forebyggelse af kræftsygdomme, diarré, forstoppelse, caries, nærsynethed, slagtilfælde, rensning af blodet, hæ­matopoiese, forhøjet blodtryk, styrkelse af hjertets funktioner, tonisk virkning, mavesår, laryngitis, diabetes, stress, brandsår, traumer, unormal menstruation, hæmostase, allergi, fremmelse af intelli­gensen, fejlernæring, ru hud, forgiftninger, tarmsygdomme, neurasteni, dermatitis, keratitis, anorexi, forebyggelse af overvægt, forebyggelse af undervægt, misdannelser i skeletstrukturen, forebyggelse af forkølelse, kuldefornemmelse i yderekstremiteterne, forfrysninger, revner i huden, fodsvamp, grå hår, neurose, søvnløshed, generelt dårligt helbred, rakitis og enteritis.

Man kan uden problemer forestille sig, hvor svært det er at beskytte sit helbred mod vor tids farer, f.eks. kemiske stoffer, nye lægemidler, usunde fødevarer og forurening. Det er derfor en god ide at tage pollen regelmæssigt - den mest komplette fødevarer, der endnu er fundet, vejen til et længere liv og et bedre helbred.

Ref.:
Buck AC, Rees RW, Ebeling L: Behandling af kronisk prostatitis og prostadynia med pollen ekstrakt, Br. J. Urol. 1989; 64:496-499.
Rugendorff EW, Weidner W, Ebeling L, Buck AC: Resultater af behandling med pollen ekstrakt (Cernilton N) i kronisk prostatitis og prostatodynia, Br. J Urol, 1993.

Health News 2007

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012