Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Artemisinin fra Kinesisk Malurt mod malaria og cancer/kræft

Kommentarer
Urteekstraktet Artemisinin stammer fra urten Artemisia annua (qinghau, kinesisk malurt). Ny forskning har vist, at ekstraktet har en interessant evne til målrettet at angribe kræftceller, mens det øvrige væv ikke angribes. Beretningerne om nogle af de kræfttilfælde, hvor man har inkluderet artemisinin i behandlingen, er både fantastiske og opløftende - kræftsygdommens udvikling standses, og i mange tilfælde forsvinder svulsten af sig selv. Det er svært ikke at lade sig rive med af tanken om, hvad det er, der er på spil: En billigt og relativt ufarligt kosttilskud, som måske indeholder nøglen til en række forskellige former for kræft.

Natur-Drogeriets Kinesisk Malurt kapsler har bevaret plantens komplekse indholdsstoffer med bl.a. artemisinin og flavonoider.

Men der er mange spørgsmål, som endnu ikke er besvaret - eller i hvert fald ikke er besvaret i tilstrækkelig grad. Hvordan tager man bedst artemisinin? Hvor meget og i hvor lang tid? Er der bivirkninger mv., som man skal være opmærksom på?

Dét siger lægerne
"Min patient havde brystkræft, som havde metastaseret til leveren. Hun havde over 5 knuder - måske snarere 10. Efter én måneds behandling med 300 mg artemisinin fra Kinesisk Malurt pr. dag og intravenøs næring er de væk på nær én! Det er simpelt hen fantastisk." (Det svarer til 7 Kinesisk Malurt kapsler daglig, tages morgen, middag og eftermiddag, nedskylles med rigeligt vand, evt.
 Brottrunk).

"En af mine kolleger har lige fortalt om en af hendes patienter, som havde prostata på et tidligt stadie. Hans PSA-tal (prostata-specifikt antigen) var faldet til det normale, efter at han havde taget artemisinin og nogle få andre medikamenter. Jeg har en anden prostatapatient, som er i sidste stadie, med et PSA-tal på næsten 1.900. Det er nu faldet til 1.300, og han både ser bedre ud og føler sig langt bedre tilpas."

Læs også om Lycopen Complex og  Amino Valleprotein!

"Brystkræft er den sygdom, hvor resultaterne med brugen af artemisinin er størst - men de er til gengæld også fantastiske over hele linien. Men der er også glimrende resultater ved andre kræftformer. Jeg bruger Kinesisk Malurt artemisinin kombineret med andre behandlingsformer, afhængigt af det enkelte tilfælde. Nogle patienter har fået insulinpotentiering. Men artemisinin fra Kinesisk Malurt synes at kunne slå alt. Seneste tilfælde er en kvinde med brystkræft, som har metastaseret til hele knoglesystemet. Efter 4 måneders indtagelse kan vi med PET-scanning ikke længere fastslå med 100% sikkerhed, at hun lider af en kræftsygdom".

"Jeg har lige hørt om en 47-årig kvinde med fremskreden brystkræft. En af hendes lumbalhvirvler havde givet op, så hun lå fladt på ryggen, ude af stand til at rejse sig. Hun kunne ikke tage alt det, jeg ordinerede, fordi hun samtidig led af tarmproblemer på grund af rygsituationen. Men hun tog artimisininet fra Kinesisk Malurt. I løbet af en uge var smerterne aftaget så meget, at hun kunne komme op og sidde på en toiletstol ved siden af sengen. Vi er vidne til fuldstændigt fantastiske resultater med artemisinin - alle de brystkræfttilfælde, jeg tilser, er i remission".

Alle disse læger inkluderer artemisinin fra Kinesisk Malurt i deres nuværende kræftbehandlingsprogram, som i øvrigt omfatter afgiftning, ændring af livsstil og indtagelse af andre kosttilskud. I nogle tilfælde anvender de også kemoterapi, strålebehandling, kirurgiske indgreb, insulinpotentiering osv. Ingen af de læger, jeg kender, sender patienterne hjem med en bøtte Kinesisk Malurt under armen og besked om, at hvis bare de tager dette ene urteekstrakt, så er den hellige grav vel forvaret. Husk det, mens du læser videre om artemisinin - og forsøg altid at finde en naturlæge, der følger din tankegang og kan støtte og vejlede dig holistisk (hele mennesket).

Læs også om Ipe Roxo Amino-Selen, og CellSikker!

Artemisin i Kinesisk Malurt - historisk set
Artemisinin er et ekstrakt af det aktive stof i planten Artemisia annua - herhjemme kendt som kinesisk malurt. Man har anvendt denne urt i tusindvis af år inden for den traditionelle kinesiske medicin, hvor den kaldes qinghao. Artemisia annua nævnes som behandling for hæmorrhoider første gang i 168 f.Kr. i det kinesiske værk "52 Prescriptions", som man fandt i Mawanagdui Han-dynastiets gravkammer. Den først kendte beskrivelse af, at artemisia kan anvendes mod malaria, er skrevet i 341 e.Kr. i "Handbook of Prescriptions for Emergencies" (Zhouhou Bei Ji Fang). I "Compendium of Treatments" (Ben Cao Gang Mu), skrevet i 1596 e.Kr., beskriver Li Shizhen brugen af artemisia mod forkølelse og feber, og urten optræder også i andre kinesiske skrifter (Chinese Materia Medica) som behandling af febersygdomme. Artemisinin, det aktive stof, som isoleres fra Artemisia annuas blade, kaldes på kinesisk qinghaosu (QHS). Isoleret artemisin er urimeligt dyrt, mens Kinesisk Malurt kapsler med 0,5% artemisin er prisgunstige og naturlige.

I 1971 fandt man i Kina igen frem til, at artemisia kan anvendes mod malaria. Det aktive stof blev isoleret, beskrevet og anerkendt som middel mod malaria. Det fik navnet qinghaosu på kinesisk og det engelske "arteannuin" og senere "artemisinin", som vi kalder stoffet i dag. Artemisinin er et sesquiterpen lakton peroxid med den karakteristiske endoperoxid-forbindelse. Denne peroxid-"bro" er nøglen til artemisininets antimalaria-egenskaber, idet den er ansvarlig for den stærke aktivitet mod malariaparasitten Plasmodium falciparum - også de underarter, som er resistente over for andre former for behandling. Denn peroxidforbindelse findes ikke i andre former for malurt.

Det er vigtigt ikke at blande artemisinin fra Artemisia annua sammen med andre former for Artemisia. Der findes nemlig mange arter, bl.a. grå bynke (A. vulgaris), estragon (A. dracunculus), strandmalurt (A. maritima), bynke (A. tridentate) og markbynke (A. campestris). Artemisia absinthium, der er berømt og berygtet som kilde til den alkoholiske drik absinth, blev i sin tid brugt til at styrke fantasien og som elskovsmiddel. Blandt berømte absinth-elskere kan nævnes Oscar Wilde, Guy de Maupassant, Toulouse Lautrec, Degas, Gauguin, Manet og Van Gogh. Drikken blev forbudt i 1915, fordi den thujon, som findes i A. absinthium, viste sig at kunne give hjerneskader. Det er siden blevet glemt, da der er store økonomiske interesser i salg af alkohol og en god indtjening for vores behandlervæsen. Thujon har en struktur, der ligner den, man finder i tetrahydrocannabinol eller THC - det aktive stof i marihuana - men menes at være mere giftigt. De fleste andre Artemisia-arter, herunder Artemisia annua, indeholder ikke thujon.

Amerikanske forskere har testet adskillige andre Artemisia-arter ud over Kinesisk Malurt, men har ikke fundet artemisinin - og heller ikke nogen form for virkning mod malaria. I Kina har man også ledt efter denne virkning i ca. 30 andre arter, men også her uden resultat. Men artemisinins virkning mod malaria er til gengæld veldokumenteret, både med hensyn til kemi, stoffets opbygning, farmakologi og kliniske anvendelsesmuligheder. Man har endog en ganske god forståelse for de mekanismer, der ligger bag stoffets aktivitet - hvilket ikke altid er tilfældet, selv ikke for lægemidler, som har været genstand for grundig forskning. Dette væld af data er nu basis for at forstå, hvordan og hvorfor artemisinin i Kinesisk Malurt er et potentielt våben i kampen mod kræften.

Hvordan virker artemisinin i Kinesisk Malurt kapsler?

Artemisinins virkning bygger på to kendsgerninger:

  1. Artemisinin er en oxidant. Stoffet indeholder en endoperoxid-forbindelse i stil med hydrogenperoxid.
  2. Kræftceller opsamler og udskiller så meget jern som overhovedet muligt.

Disse to kendsgerninger gør tilsammen kræftcellerne specielt sårbare over for artemisinin, fordi den frie jern i kræftcellerne katalyserer peroxid-forbindelserne i artemisinin til hydroxyl-radikaler, en skadelig form for frie radikaler. Kort sagt: Artemisinin bliver dødsensfarlig for kræftcellerne, men har kun en minimal indvirkning på ikke-jernholdige celler og væv.

Er artemisinin i Kinesisk Malurt uskadeligt?
Til behandling af malaria er artemisinin altid blevet anset for uskadeligt - både i den traditionelle kinesiske medicin og i nyere tid. Men spørgsmålet må stilles igen, når man begynder at anvende stoffet til behandling af kræftsygdomme, fordi dette er et uudforsket område. Det er konklusionen på nuværende tidspunkt.

Fordi stoffet er så effektivt, kan det have visse bivirkninger. Meget af det, der refereres til i denne artikel, stammer fra klinisk forskning. Patienter bør være på vagt og undersøge sagen nøje, fordi de fleste læger endnu ikke har fået øjnene op for artemisinin og stoffets anvendelse mod kræftsygdomme.

Alt, hvad der kan dræbe kræftceller så hurtigt og effektivt, kan også forårsage hurtig tumornekrose - og det kan resultere i forgiftning af cellerne. Man har før set tilfælde, hvor patienter er blevet meget syge af denne forgiftning og endog er døde af den. Det er også sket i forbindelse med C-vitamin-indsprøjtninger, f.eks. i Pauling-undersøgelserne. Men ifølge hundredevis af adspurgte patienter oplever man ikke den samme risiko med artemisinin.

Kaffelavement kan være en meget nyttig måde at afgifte kroppen på, og det er vigtigt, at man er under opsyn af en læge. Desværre kender mange læger ikke til konsekvenserne af tumornekrosen. Men med tilstrækkelige kaffelavementer kan toksiciteten minimeres, og man kan også benytte sig af andre former for afgiftning, f.eks. Brottrunk (½ glas 3-4 gange daglig).

Man skal desuden være opmærksom på, at i de tilfælde, hvor der sker en tumornekrose med efterfølgende forgiftning, kan leveren komme på overarbejde. Leveren er det primære afgiftningsorgan, så det er livsvigtigt, at den fungerer optimalt. Urter som marietidsel,  kan være en stor hjælp til dette.

Læs om Cardulon (marietidsel) her!

Man kender til ganske få tilfælde af anæmi, som kan forværres af artemisinin. Vil man bruge artemisinin til behandling af kræft i længere perioder, bør man løbende teste for hæmoglobinindhold og hæmatokritniveau. Desuden kan strålebehandling gøre væv meget følsomt over for artemisinin, så det anbefales, at der går ca. 6 uger fra strålebehandlingens afslutning, til man påbegynder behandling med artemisinin.

Dosering
Der rapporteres om resultater med doser, der ligger så lavt som 100 mg én gang dagligt = 4 Kinesisk Malurt kapsler 3 gange daglig. Den mere gængse dosis er 200-300 mg, hvilket svarer til 7 Kinesisk Malurt kapsler daglig - tages morgen, middag og eftermiddag, nedskylles med rigeligt vand, evt.
Brottrunk).

Undgå at indtage jernrige fødemidler og kosttilskud samtidig. Vigtigst af alt er, at artemisinin altid bør anvendes sammen med andre former for behandling, herunder afgiftning, kostændringer, livsstilsændringer og anden form for ernæringsmæssig støtte.

Generel forskning og kliniske forsøg vs. dobbeltblindforsøg
Nogle læger er af den opfattelse, at der bør udføres dobbeltblindforsøg, før der siges én stavelse mere om isoleret artemisinin eller artemisin i Kinesisk Malurt og kræft. Fagfolk tæt på Kinesisk Malurt artemisin er af den mening, at dobbeltblindforsøg kan være vigtige redskaber, men det reelle udbytte af forsøgene er ofte overvurderet. Ved et sådant forsøgs afslutning vil der, hvis det er baseret på korrekte iagttagelser og teorier og i øvrigt er udført korrekt, være visse indikationer på, hvad der vil ske, hvis et stof tages på en bestemt måde, eller måske nogle få forskellige måder, over en vis periode. Ofte fastlægger man behandlingsprogrammer ud fra disse data, selvom der måske findes en langt bedre måde at bruge stoffet på, hvis den var blevet undersøgt. Og for den enkelte patient er der stor sandsynlighed for, at det, der er bedst for vedkommende, ikke helt følger det fastlagte behandlingsprogram.

For et stof som artemisinin i Kinesisk Malurt, som har en lang historie med behandling, og som bevisligt er uskadeligt, kan indsamling af informationer fra en lang række brugere på forsøgsplan give en række fordele - specielt hvis disse brugere har finindstillet deres iagttagelsesevne gennem en årrække med at behandle sig selv og give sig selv omsorg. Dette er typisk for patienter, som er interesserede i holistisk og alternativ medicin. Når det gælder brugen af artemisinin til kræftbehandling, kan vi forvente at finde data om en lang række forskellige kræftformer, store forskelle i dosering, forskellige måder at inkludere antioxidanter i behandlingsprogrammerne og mange andre forskelle i brugen af stoffet. Og alt dette kan give fingerpeg i retning af den optimale brug af stoffet.

Kritikere kan måske med en vis ret hævde, at der er for mange variabler i billedet til, at man kan udlede meningsfyldte kendsgerninger - i modsætning til, hvad man kan i det "kontrollerede" miljø ved et dobbeltblindforsøg. Men dette kan vendes om: Det giver en fordel i form af troværdighed. Eftersom man anerkender, at der er en lang række variabler, vil man i højere grad vægte hver kendsgerning, mens et dobbeltblindforsøg giver indtryk af objektivitet, selvom ukontrollerede variabler som bekendt er svære, for ikke at sige umulige, at udelukke i dobbeltblindforsøg. Men de data, der udledes af forsøgene, behandles som "hæderkronede" og "endelige" - på trods af, at der er utallige eksempler på, at disse bevislige forskningsresultater bliver omgjort, når man efter et stykke tid har indsamlet data vedr. den faktiske dosering af stoffet. En yderligere fordel ved generelle og kliniske forsøg er, at man med tilstrækkelige data kan bestemme generelle tendenser til typisk brug - ofte med overraskende afvigelser fra normen, og dette kan være en enorm fordel for de enkeltpersoner, som står over for at skulle beslutte sig for, om de skal tage stoffet eller ej.

Artemisia er også aktivt mod kræftcellelinjer - både ved reagensglas- og kliniske forsøg, jf. T Drug Resist. Update, 2005,8,85 og T Drug Targets, 2006,7,407.

Læs mere om Kinesisk Malurt her!

Reference:
Ferreira JF et al.: Flavonoids from Artemisia annua L. as antioxidants and their potential synergism with artemisinin against malaria and cancer. Molecules, 29. april 2010;15(5):3135-70.

Health News 2004

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012