Artikler: 6997  * Produkter: 677   Kurguider: 246    ·  Home  ·  Sitemap  ·  Links     
   
    FORSIDE  |  HELSE NYT  |  GENVEJ TIL LIVET  |  GENVEJ TIL SYGDOM  |  GUIDER  |  BASISBLADE  |  PRODUKTER  |  KURGUIDEN  |  OPSKRIFTER  

Søg på HELSENYT

Søg artikler
Søg i produkter
 
Send denne side til en som det kan gavne Udskriv siden

Brottrunk og fermentkorn - ”rustbeskyttelse” til alderdommen!

Levealderen stiger, og antallet af fødsler går ned, og det har ført til, at der i dag er en betydelig stør­re del af befolkningen, der tilhører den ældre generation. Alderproblemer og -sygdomme bliver der­for mere og mere aktuelle.

Det er i reglen ganske let at skelne mellem ung og gammel. Man kan hurtigt se, at alder er et fæno­men, der påvirkes af miljøet og livsstilen. Siden urtiden har mennesket beskæftiget sig med spørgs­målet om, hvorvidt denne proces kan bremses. Og man leder stadig efter måder at påvirke aldrings­processen på. Lægen C. W. Hufeland (1762-1836) var en af de første, som beskæftigede sig viden­skabeligt med dette problem. Hans analyser viste, at kun 6 ud af 100 personer på det tidspunkt nåe­de en alder af 60 år. I de mellemliggende år har videnskab og medicin ført til en forbedring af livs­kvaliteten, så den gennemsnitlige levealder nu ligger på ca. 75 år.

Indtil nu er det ikke lykkedes at finde en fuldstændig forklaring på aldringsprocessen. Hos et stigen­de antal mennesker er kropsligt forfald og hukommelsesforstyrrelser de primære alderstegn. Som regel ses disse tegn sammen med forskellige individuelle sygdomme.

Alt i alt lever mennesket længere, men bliver samtidig sygere og tidligere indskrænket i sin livsud­foldelse.

Amerikaneren Denham Harman fremkom i 1954 med en teori om, at frie radikaler er ansvarlige for aldringsprocessen. I mange undersøgelser i vore dage er der fundet belæg for, at denne teori holder. Argumenter for de frie radikalers negative virkning viser sig af det faktum, at

 • frie radikaler i organismen opstår ved stofskifteprocesser og udløser uønskede reaktioner (f.eks. LDL-iltning med åreforkalkning til følge)
 • de forskellige arters levetid hænger sammen med deres antioxidante kraft
 • udbedringen af DNA-skader er mindre effektiv (og dermed kan der opstå kræftsygdomme)
 • celleindholdet forandres (funktionstab i muskel- og leverceller).

Undersøgelser viser, at antioxidanter derimod har en positiv indflydelse på alderen. Netop hos ældre mennesker har det vist sig, at tilskud af mikronæringsstoffer som f.eks. vitaminer, mineraler og sporstoffer giver en stor fordel ved kronisk-degenerative sygdomme.

Hjerte-/karsygdomme

 • Antioxidante vitaminer (B, C, D og E) opfanger de frie radikaler og modvirker åreforkalkning.
 • Mineraler som magnesium og selen udvider blodkarrene.
 • Aminosyrer som L-Arginin virker blodfortyndende.
 • Beta-caroten og C-vitamin beskytter mod hjerneblødning.

Stofskifteproblemer

 • B1-vitamin, selen, zink og magnesium sænker blodsukkerniveauet og aflaster bugspytkirtlens celler. Ved at opfange de frie radikaler er disse stoffer i stand til at beskytte de langerhans’ske øer, som producerer insulin i bugspytkirtlen, mod ødelæggelse.
 • Selen øger stofskifteaktiviteten, og det samlede kolesteroltal falder, samtidig med at HDL-kole­steroltallet øges.
 • Selen, magnesium og vitaminer beskytter og aktiverer levercellerne og øger dermed aktiviteten i glucose- og fedtforbrændingen.

Kræftsygdomme

 • Antioxidante næringsstoffer fører f.eks. til en drastisk reduktion i antallet af mavekræfttilfælde.

Demens-tilstande

Man har haft stor succes med at behandle Parkinson’s og forebygge og behandle Alzheimer’s ved brug af antioxidanter.

Desuden har man fundet belæg for antioxidanters positive indvirkning på muskler, nerver og hud­celler.

Brottrunk og Fermentkorn har med deres indhold af naturligt forekommende mikronæringsstoffer i 15 år stået deres prøve som et fantastisk ”rustbeskyttelsesmiddel” til den tredje alder.

Brottrunk er en gæret mælkesyredrik af specialfremstillet fuldkornsbrød. Det indeholder alle vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer i deres naturlige form, samt mælkesyre fra brødkorn og 5 mio. mælkesyrebakterier pr. ml. Fermentkorn er den tørrede og pulveriserede masse, som er tilbage efter gæringsprocessen. Denne masse indeholder de samme vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer som Brottrunk - blot i væsentligt højere koncentrationer.

I 1994 blev der for første gang offentliggjort et opsigtsvækkende resultat af et spørgeskema med 1.705 deltagere, som havde anvendt Brottrunk igennem længere tid:

1) Antal dødsfald
Brottrunk-spørgeskema 1
Operation og hospitalsophold

Grafen viser i de første to søjler resultatet af spørgsmålet: Operation eller hospitalsophold for alle 1.705 deltagere. De to andre søjler viser resultatet af en udvalgt kontrolgruppe (alder: 60+; Brot­trunk-indtag: 4+ år; 570 deltagere). En fordobling af antallet af dødsfald pr. 10 år (som beskrevet i litteraturen) er her ikke angivet.

2) Prostatalidelser
Undersøgelsen viste, at blandt mænd over 50 år havde ca. 40% problemer med vandladningen.

Brottrunk-spørgeskema 2
Mænd 50+ år; Indtag 2
Forbedring
Ingen forbedring

Her er Brottrunks gavnlige indvirkning ved prostatalidelser meget tydelig. Af 128 mænd med vand­ladningsproblemer kunne 124 mærke en forbedring, som de alle tilskrev Brottrunk.

3) Kronisk-degenerative sygdomme
Brottrunk-spørgeskema 3
570 personer; 60+ år

Stofskifte
Led
Hud
Immunforsvar

Denne graf viser antal dødsfald i aldersgruppen på 60+ år. Den svarer til de aktuelle demografiske data. Hos alle personer med disse synspunkter fandt man bevis for Brottrunks positive indvirkning.

Konklusion
Tilskud af antioxidanter, mineraler og sporstoffer i form af naturlige mikronæringsstoffer er mere end et spinkelt håb om forebyggelse og behandling af aldersrelaterede sygdomme.

Masser af undersøgelsesresultater viser, hvor stor en virkning Brottrunk og Fermentkorn har som ”rustbeskyttelse”, når man når lidt op i alderen. Regelmæssig indtagelse af disse produkter fører entydigt til en længere levetid.

Og igen ser man, hvor sandt Hippokrates’ udsagn er: ”Lad din mad være din medicin og din medi­cin være din mad”.

Uslar, maj 1995
Dr. med. Peter Scholg

Health News 2005

 

 

 

 

Forrige sideGå til toppen af siden
Powered by SiteManager © 2002-2012